EVOLUTIO - pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Opis

Nazywam się Izabela Polak, jestem psychologiem społecznym, coachem, autoryzowanym trenerem, pedagogiem. W mojej pracy wykorzystuję wiedzę i doświadczenie zdobyte w tych wszystkich dziedzinach, ponieważ często problem, z jakim przychodzi do mnie klient, jest złożony i dotyka wiele sfer jego życia.
Evolutio - wszelki stopniowy rozwój, proces przeobrażeń, zmian…
Ta definicja zawarta w nazwie dała podstawę do działania, którego głównym celem jest rozwój klienta.
Oferuję konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, które przeżywają zaburzenia emocjonalno - społeczne, doświadczają przemocy szkolnej lub czują się izolowane przez otoczenie. Prowadzę spotkania z rodzicami/ prawnymi opiekunami, którzy zadają sobie pytanie, jak najlepiej pomóc swojemu dziecku, gdy dotychczasowe metody wychowawcze nie przynoszą oczekiwanego rezultatu; pojawiają się obawy związane z prawidłowym rozwojem lub zaburzenia w relacji rodzic-dziecko czy dziecko-rodzeństwo.
Prowadzę Coaching, który jest procesem rozwoju, doskonalenia samoświadomości i kompetencji w wybranym obszarze życia, aby być szczęśliwym i spełnionym.

Przykładowe cele to:
- poprawa psychiczna i emocjonalna,
- poprawa finansowa,
- rozwój w obszarze relacji z innymi ludźmi,
- umiejętność oceny i rozwiązywania sytuacji konfliktowych itp.
A może szukasz czegoś innego… Grafologia czyli psychologiczna analiza pisma – dziedzina psychologii zajmująca się ustalaniem związków między grafizmem (charakterem pisma) a cechami osobowościowymi. Grafologia jako technika projekcyjna ma swoje naukowe podstawy w psychologii ekspresji i wyrazu. Grafolodzy badając pismo, biorą pod uwagę szereg czynników m.in. nacisk pisma (ręki?), wielkość, szerokość i pochylenie pisma, odległości między literami, wyrazami i wersami, sposób wiązania liter, linearność pisma, stosunek wielkościowy poszczególnych stref pisma, rytm i jakość formy pisma.

W pracy pedagogicznej, podczas spotkań z dzieckiem, wskazuję jego mocne strony i dążę do rozwoju jego potencjału: zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji. Efektem mojej pracy jest zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania. Celem mojej pracy z dzieckiem jest także wyeliminowanie błędów, niepowodzeń szkolnych oraz wzrost motywacji do uczenia się.
Drogi rodzicu! Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom proponuję byś już dziś zainwestował w przyszłość swojego dziecka!
Metoda na Start - zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 5-7 lat zostały stworzone z myślą o Was – rodzicach, którzy chcą dać coś więcej swojemu dziecku niż nauka w szkole; to praca nad wszechstronnym rozwojem, dzięki czemu dziecko od pierwszych dni nauki będzie nastawione na osiąganie sukcesu.
Trening “Metoda na Szkołę” ma na celu rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz opanowanie zasad poprawnej pisowni dzięki weliminowaniu trudności ortograficznych. Jest przeznaczona dla uczniów w wieku 8-10 lat . Zajęcia prowadzone są w małych 3-5 osobowych grupach. Może być kontynuacją „Metody na start”.

Szybkie czytanie jest jedną z metod czytania, która dzięki zastosowaniu prostych lub nieco bardziej skomplikowanych technik oraz zestawów ćwiczeń, umożliwia zwiększenie tempa czytania. Szybkość czytania można określić jako stosunek liczby przeczytanych słów do czasu, w jakim je przeczytaliśmy. Szybkie i efektywne czytanie to umiejętność, którą może nabyć KAŻDY!

Trening koncentracji uwagi i pamięci
Człowiek uczy się przez całe swoje życie… Uczymy się mowy, pisania, czytania, liczenia, logicznego myślenia, wnioskowania, odpowiedniego zachowania, dokonywania wyborów. W ciągu swojego życia musimy przyswoić wiedzę z różnych dziedzin- bardziej lub mniej praktycznych. Podczas naszego procesu rozwoju korzystamy z pamięci a kluczem do niej jest nasz umysł. Od poczęcia aż do późnej starości mózg człowieka jest podatny na ćwiczenia rozwijające jego funkcje. Największe postępy czynimy we wczesnym dzieciństwie, ale jego kondycja będzie bardzo dobra i w późniejszym wieku, jeśli zadbamy o własne zdrowie: ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi, rozwijanie intelektu oraz właściwą dietę i ruch. Doskonała pamięć to szybsze uczenie się, a zdobyta wiedza będzie źródłem sukcesów i sprawi, że staniemy się wybitną osobowością.

Niemiecki od podstaw. Rozpoczynanie nauki języka obcego w wieku wczesnoszkolnym pobudza ogólną inteligencję dziecka, sprawia, że dziecko szybciej oswaja się z tym językiem i czyni późniejszą obowiązkową już i systematyczną naukę efektywniejszą.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 55 minut.
Czas trwania 9 miesięcy- zagadnienia i tematyka odpowiadają poziomowi rozwoju psychiki dzieci i są związane ze znaną dzieciom, otaczającą je rzeczywistością oraz dotyczą ich życiowych doświadczeń. Istnieje możliwość rozszerzenia poznanych zagadnień w kolejnym okresie nauki.
Zajęcia prowadzone są w małych 3-5 osobowych grupach w wieku: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-15 lat oraz indywidualnie.

CENNIK
1 h = 35 zł brutto za jednego uczestnika (zajęcia w grupie)
Płatne miesięcznie/ kwartalnie z góry
1 h = 60 zł brutto za jednego uczestnika (zajęcia indywidualne)
Płatne miesięcznie/ kwartalnie z góry
PROMOCJA:
- pierwszy miesiąc nauki 50% zniżki,
- rodzeństwo 10% zniżki przez cały okres trwania kursu,
- trzecie dziecko dodatkowe 5% zniżki przez cały okres trwania kursu.

Zajęcia mogą odbywać się w Gdyni, Gniewowie
lub Bolszewie od poniedziałku do piątku.
Początkek zajęć - trzeci tydzień września 2019 roku.

Zapraszam do współpracy!
EVOLUTIO Izabela Polak
Telefon 697-67-07-33
www.evolutio.com.pl
biuro@evolutio.com.pl

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Izabela

August 3, 2019 05:12
Telefon kontaktowy: 697670733
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wgdyni.eu
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...